Natječaj 09.12.2016.

natjecaj-09-12-2016

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

 

 1. DOKTOR MEDICINE za rad u ordinaciji obiteljske medicine

Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj za rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme

 1. DOKTOR MEDICINE za rad u ordinaciji obiteljske medicine

Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj za rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 1. DOKTOR MEDICINE za rad u ordinaciji obiteljske medicine

Ispostava Poreč - jedan (1) izvršitelj za rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji obiteljske medicine

Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru

Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

 

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 4. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 5. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad.

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu s navedenim rednim brojem radnog mjesta za koje se natječe,
 • životopis,
 • domovnicu – presliku,
 • dokaz o završenom obrazovanju,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • odobrenje za samostalni rad (licenca),
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

Ravnatelj

__________________

Ante Ivančić, dr. med.

 

 

Svim kandidatima

 

 

Obavijest

o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

(objavljen u „Narodnim novinama“ 09. prosinca 2016. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskim stranicama Istarskih domova zdravlja)

 

Istarski domovi zdravlja (u daljnjem tekstu: Ustanova) obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj Ustanove za poslove radnog mjesta – DOKTOR MEDICINE za rad u ordinaciji obiteljske medicine, za rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme, Ispostava Labin da je nakon provedenog postupka za prijam u radni odnos izabran:

 

 • Tonka Mohorović, dr. med.

 

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Ustanovi.

 

 

 

Ravnatelj

___________________

Ante Ivančić, dr. med.

 

Svim kandidatima- Obavijest

 

 

Obavijest

o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

(objavljen u „Narodnim novinama“ 09. prosinca 2016. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskim stranicama Istarskih domova zdravlja)

 

Istarski domovi zdravlja (u daljnjem tekstu: Ustanova) obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj Ustanove za poslove radnog mjesta – MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji obiteljske medicine, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme u Ispostavi Labin da je nakon provedenog postupka za prijam u radni odnos izabrana:

 

 • Zorica Zuliani

 

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Ustanovi.

 

 

 

Ravnatelj

___________________

Ante Ivančić, dr. med.