Natječaj 08.04.2015.

Natječaj

Prilog :prilognat_51

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -

CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52100 Pula, Flanatička 27

08.04.2015.god.   

o b j a v l j u j e

 

O G L A S
za prijam na rad u javnu službu 

 

1. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE, SPECIJALIST MEDICINE RADA I ŠPORTA -Ispostava Umagjedan/jedna(1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja;

 

2. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE za rad u turističkoj ambulanti

Ispostave Labin, Poreč, Pula, Rovinj, Umag devet (9) radnika/radnica

- rad na određeno vrijeme

 

3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u turističkoj ambulanti

Ispostave Labin, Poreč, Pula, Rovinj, Umag devet (9) radnika/radnica

- rad na određeno vrijeme

 

Uvjeti: 

Pod 1.: VSS –