Natječaj 08.03.2017.

Natječaj 08.03.2017.

KLASA: 100-01/17-01/09
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-12
Pula, 08.03.2017.

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

 

 1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

 1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST PEDIJATRIJE

Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

 1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST PEDIJATRIJE

Ispostava Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, specijalizacija iz ginekologije i opstetricije, odobrenje za rad,
 2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz pedijatrije, odobrenje za rad,
 3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz pedijatrije, odobrenje za rad.

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu s navedenim rednim brojem radnog mjesta za koje se natječe,
 • životopis,
 • domovnicu – presliku,
 • dokaz o završenom obrazovanju,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • odobrenje za samostalni rad (licenca),
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.

Prijave se dostavljaju u roku 30 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

Ravnatelj

__________________

Ante Ivančić, dr. med.