Natječaj 08.02.2017.

Natječaj 08.02.2017.

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

 1. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA OPĆE POSLOVE I UREDSKO POSLOVANJE I ARHIVU

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj

 1. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE U ISPOSTAVI

Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

Ispostava Pula – dva (2) izvršitelja

 1. FIZIOTERAPEUT

Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj

 

Uvjeti:

 1. Preddiplomski stručni studij društvenog usmjerenja,
 2. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomije,
 3. Srednja medicinska škola,
 4. Srednja medicinska škola, smjer fizioterapeut.

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu s navedenim rednim brojem radnog mjesta za koje se natječe,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju - preslika,
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

Ravnatelj

__________________

Ante Ivančić, dr. med.