Natječaj 07.07.2017.

Natječaj 07.07.2017.

KLASA: 100-01/17-01/09

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-29

Pula, 07.07.2017.

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

 

 1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST za rad u mobilnom palijativnom timu

Istarski domovi zdravlja –  jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme,

 1. KOORDINATOR ZA PALIJATIVNU SKRB

Istarski domovi zdravlja - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme,

 1. PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA za rad u mobilnom palijativnom timu

Istarski domovi zdravlja - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme,

 1. DOKTOR MEDICINE

Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike,

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad djelatnosti sanitetskog prijevoza

Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti za rad na neodređeno vrijeme,

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru

Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike,

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru

Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike,

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u zdravstvenoj njezi u kući

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika,

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu žena

Ispostava Poreč - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika,

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u turističkoj ambulanti

Ispostava Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zbog povećanog posla u turističkoj sezoni,

 1. KUHAR

Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike,

 1. SPREMAČICA

Ispostava Poreč - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz grane medicine prema djelatnosti, posebna edukacija iz palijativne skrbi, odobrenje za rad,
 2. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, posebna edukacija iz palijativne skrbi, odobrenje za rad,
 3. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, posebna edukacija iz palijativne skrbi, odobrenje za rad,
 4. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 5. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 6. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 7. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 8. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 9. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 10. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 11. Srednja ugostiteljska škola, smjer kuhar,
 12. Osnovna škola.

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, točka 1.-10.,
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, točka 1.-10.,
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Prijave za točke 1.-3. se dostavljaju u roku 15 dana od objave,

a prijave za točke 4.-12. u roku od 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.

 

Obavijesti o rezultatima natječaja 07.07.2017. 

1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST ZA RAD U MOBILNOM PALIJATIVNOM TIMU

Obavijest o rezultatima - doktor medicine, specijalist za rad u mobilnom palijativnom timu

2. KOORDINATOR ZA PALIJATIVNU SKRB

Obavijest o rezultatima - koordinator za palijativnu srkb

3. PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA ZA RAD U MOBILNOM PALIJATIVNOM TIMU

Obavijest o rezultatima - prvostupnica sestrinstva za rad u mobilnom palijativnom timu 07.07.2017.

6. MEDICINSKA SESTRA ZA RAD NA STACIONARU, ISPOSTAVA PAZIN

Obavijest o rezultatima natječaja - medicinska sestra za rad na stacionaru Pazin - Natalija Brljafa

7. MEDICINSKA SESTRA ZA RAD NA STACIONARU, ISPOSTAVA UMAG

Obavijest o rezultatima natječaja - medicinska sestra, tehničar za rad na stacionaru Umag, Lucija Zorić

8. MEDICINSKA SESTRA ZA RAD U ZDRAVSTVENOJ NJEZI U KUĆI, ISPOSTAVA PULA

Odluka o neodabiru kandidata - medicinska sestra, tehničar za rad u zdravstvenoj njezi u kući, Ispostava Pula