Natječaj 06.10.2017.

Natječaj 06.10.2017.

KLASA: 100-01/17-01/09

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-35

Pula, 06.10.2017.

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

 

 1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST MEDICINE RADA I SPORTA

Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

 1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST

Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 1. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE

Ispostava Buzet – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti za rad na neodređeno vrijeme

 1. DOKTOR MEDICINE

Ispostava Buzet – jedan izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika, do povratka

 1. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA za rad na stacionaru

Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelja, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 1. SVEČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme u Centru za prevenciju KVB

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu žena

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika, do povratka

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

Ispostava Pula – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru

Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 1. NJEGOVATELJICA za rad na stacionaru

11.1. Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika, do povratka

11.2. Ispostava Umag - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 1. SPREMAČICA

Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno nepuno radno vrijeme (5 sati tjedno), zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 

 

 

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz medicine rada i sporta, odobrenje za rad,
 2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz grane medicine prema djelatnosti, odobrenje za rad, iskustvo rada na hemodijalizi,
 3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicinske biokemije, odobrenje za rad,
 4. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 5. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, odobrenje za rad,
 6. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij fizioterapije, odobrenje za rad,
 7. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 8. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 9. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 10. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 11. Osnovna škola, položen tečaj za njegovateljice,
 12. Osnovna škola.

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, točka 1. – 10. (ne odnosi se na kandidate koji su se školovali prema petogodišnjem programu),
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, točka 1. – 10.,
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

 

Prijave se dostavljaju u roku 15 dana za točku 1.-3.,

za ostale točke natječaja 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

4. DOKTOR MEDICINE, Ispostava Buzet

Doktor medicine, Ispostava Buzet - Leo Kovač   

5. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA za rad na stacionaru

Sveučilišni prvostupnik sestrinstva za rad na stacionaru - ispostava Umag - Ana Dokoza

6. SVEČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE, Ispostava Pula, rad u Centru za prevenciju KVB

Sveučilišni-stručni prvostupnik fizioterapije, Ispostava Pula, u Centru za prevenciju KVB, Marijan Matijašić

7. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu žena, Ispostava Pula

Medicinska sestra-tehničar za rad u ordinaciji zdravstvene zaštite žena - Jelena Hujzerović

8. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite, Ispostava Pula

Medicinska sestra za rad u djelatnosti zdravstvene zaštite, Ispostava Pula - Ema Pekarić i Patricija Martinović

9. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza, Ispostava Pula

Medicinska sestra-tehničar za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza - Alan Bonomi

10. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru

Medicinska sestra za rad na stacionaru - ispostava Umag - Valentina Popović

11. NJEGOVATELJICA za rad na stacionaru

11.1. Ispostava Labin

Njegovateljica za rad na stacionaru - Ispostava Labin - Adela Mujić

11.2. Ispostava Umag

Odluka o neodabiru kandidata

12. SPREMAČICA, Ispostava Labin

Spremačica, Ispostava Labin - Karmen Jakonišić