Natječaj 05.01.2018.

Natječaj 05.01.2018.

KLASA: 100-01/18-01/01
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-18-1
Pula, 05.01.2018.

 

NATJEČAJ
za prijam na rad u javnu službu

1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE
Ispostava Pula – jedan izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

2. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST PEDIJATRIJE
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj; Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

3. DOKTOR MEDICINE
Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

4. DOKTOR MEDICINE
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u kirurškoj ordinaciji
Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

6. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza
Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj; Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

7. ZDRAVSTVENI DJELATNIK U LJEKARNI
Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

8. VOZAČ SANITETSKOG PRIJEVOZA
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

Uvjeti:
1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz ginekologije i opstetricije, odobrenje za rad,
2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz pedijatrije, odobrenje za rad,
3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
4. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
5. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
6. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
7. Srednja medicinska škola, smjer farmaceutski tehničar, odobrenje za rad,
8. Srednja škola za vozače motornih vozila, položen vozački ispit

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:
• zamolbu,
• životopis,
• domovnicu – preslika,
• dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
• dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, (točka 1.-7.)
• odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, (točka 1.-7.)
• preslika vozačke dozvole (točka 8.)
• uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.
Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Prijave se dostavljaju u roku 15 dana za točku 1.-2.,
za ostale točke natječaja 8 dana od objave na adresu:
ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100 Pula, Flanatička 27

Ravnatelj
Ante Ivančić, dr. med.

 

OBAVIJESTI O REZULTATIMA NATJEČAJA

3. Doktor medicine - ispostava Labin - Kristina Šestan Šverko
4. Doktor medicine - ispostava Pula - Nejra Ljubunčić
5. Medicinska sestra u kirurškoj ordinaciji - Ispostava Umag - Violeta Arbanas (1)
6. Medicinska sestra za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza, Ispostava Umag - Odluka o neodabiru
Medicinska sestra, tehničar za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza, Ispostava Umag - Odluka o neodabiru
7. Zdravstveni djelatnik u ljekarni - ispostava Rovinj - Mirjam Dobreva
8. Vozač sanitetskog prijevoza - ispostava Pula -Zlatan Tomić