Natječaj, 04.08.2017.

Natječaj 04.08.2017

KLASA: 100-01/17-01/09
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-31
Pula, 04.08.2017.

NATJEČAJ
za prijam na rad u javnu službu
1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
2. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE
Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
3. DOKTOR MEDICINE za rad u djelatnosti obiteljske medicine
Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme
4. DOKTOR MEDICINE za rad u djelatnosti obiteljske medicine
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike
5. DOKTOR MEDICINE za rad u djelatnosti obiteljske medicine
Ispostava Buzet - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena do povratka djelatnika sa specijalizacije
6. DOKTOR DENTALNE MEDICINE
Ispostava Rovinj – (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike
7. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA/FIZIOTERAPIJE za rad u neurološkoj ordinaciji
Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika
8. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji obiteljske medicine
Ispostava Pula – (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike
9. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji obiteljske medicine
Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika
10. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u turističkoj ambulanti
Ispostava Poreč – (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, povećani opseg posla u turističkoj sezoni
11. VIŠI INFORMATIČKI REFERENT
Mjesto rada Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
12. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE U SJEDIŠTU USTANOVE
Mjesto rada Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
13. DOMAR-KOTLOVNIČAR
Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

Uvjeti:
1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz ginekologije i opstetricije, odobrenje za rad,
2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz ginekologije i opstetricije, odobrenje za rad,
3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
4. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
5. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
6. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad,
7. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva ili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij fizioterapije, odobrenje za rad,
8. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
9. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
10. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
11. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij informatike ili poslovne informatike, 1 godina radnog iskustva u struci,
12. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomije, 1 godina radnog iskustva u struci,
13. Srednja škola tehničkog usmjerenja, položen ispit za ložača centralnog grijanja, 6 mjeseci radnog iskustva u struci.

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:
• zamolbu,
• životopis,
• domovnicu – preslika,
• dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
• dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, točka 1. - 10.,
• odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, točka 1. - 10.,
• dokaz o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja - preslika, točka 13.,
• uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.
Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Prijave se dostavljaju u roku 15 dana za točke 1. – 2.,
za ostale točke natječaj 8 dana od objave na adresu:
ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100 Pula, Flanatička 27

Ravnatelj
Ante Ivančić, dr. med.

 

OBAVIJESTI O REZULTATIMA NATJEČAJA

1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE, ISPOSTAVA PULA

Odluka o neodabiru kandidata - doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricije, Ispostava Pula

2. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE, ISPOSTAVA UMAG

Odluka o neodabiru kandidata - doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricije, Ispostava Umag

3. DOKTOR MEDICINE, ISPOSTAVA LABIN

Odluka o odabiru kandidata - doktor medicine - Ispostava Labin - Tamara Fable 

4. DOKTOR MEDICINE za rad u djelatnosti obiteljske medicine

Odluka o neodabiru - doktor medicine u ispostavi Pula

5. DOKTOR MEDICINE ZA RAD U DJELATNOSTI OBITELJSKE MEDICINE, ISPOSTAVA BUZET

Obavijest o rezultatima natječaja - doktor medicine za rad u djelatnosti obiteljske medicine Buzet - Rahela Kovač

7. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA/FIZIOTERAPIJE ZA RAD U NEUROLOŠKOJ ORDINACIJI

Obavijest o rezultatima natječaja - sveučilišni prvostupnik sestrinstva fizioterapije u neurološkoj ordinaciji - Ispostava Umag - Nenad Selar

12. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE U SJEDIŠTU USTANOVE

Obavijest o rezultatima natječaja - viši stručni referent za računovodstvene poslove u sjedištu Ustanove - Vedran Lončarić