Natječaj 04.05.2016.

Natječaj 04.05.2016.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -
CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA 52100 Pula, Flanatička 27
04.05.2016. god.
o b j a v l j u j e

N A T J E Č A J
za prijam na rad u javnu službu

1. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE za rad u ordinaciji obiteljske medicine Ispostava Pazin – jedan/jedna(1) izvršitelj/izvršiteljica
- rad na određeno vrijeme, do povratka privremeno odsutnog radnika;
2. DOKTOR/DOKTORICA DENTALNE MEDICINE za rad u ordinaciji dentalne
medicine
Ispostava Pula – jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica
- rad na određeno vrijeme, do povratka privremeno odsutnog radnika;
3. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE za rad u ordinaciji obiteljske medicine
Ispostava Pula - jedan/jedna(1) izvršitelj/izvršiteljica
rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad na
neodređeno vrijeme;
4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti kućne njege
Ispostava Umag – jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica
rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad na
neodređeno vrijeme;
5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza
Ispostava Umag – jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica
- rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad na neodređeno vrijeme;
6. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji obiteljske medicine
Ispostava Pula – jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica
- rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad na neodređeno vrijeme;
7. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji obiteljske medicine
Ispostava Pula – jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica
- rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika;
8. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji obiteljske medicine
Ispostava Rovinj – jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica
- rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika;
9. NJEGOVATELJICA/NJEGOVATELJ za rad na stacionaru
Ispostava Labin - jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica
- rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika;

Uvjeti:

Pod 1. Medicinski fakultet, odobrenje za samostalni rad;
Pod 2. Medicinski fakultet, odobrenje za samostalni rad;
Pod 3. Medicinski fakultet, odobrenje za samostalni rad;
Pod 4. SSS – Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;
Pod 5: SSS – Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;
Pod 6:; SSS – Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;
Pod 7: SSS – Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;
Pod 8: SSS – Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;
Pod 9: Tečaj za njegovatelje/njegovateljice;

Uz prijavu za navedeno radno mjesto pristupnici trebaju dostaviti:
• Životopis
• domovnica
• dokaz o završenom obrazovanju - preslika
• preslika odobrenja za samostalni rad (licenca)-osim pod br. 9.
• preslika uvjerenja iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.
Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100 Pula, Flanatička 27

R a v n a t e lj
Ante Ivančić dr. med.