Natječaj 04.02.2015.

NATJEČAJ

Prilog:prilognat_44

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -

CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

Flanatička 27, 52100 Pula

04.02.2015. o b j a v lj u j e

NATJEČAJ

za prijem na rad u javnu službu

 

  1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS - pet (5) radnika/radnica- rad na neodređeno vrijeme;

Ispostave: Buzet, Labin, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj i Umag;

  1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS - jedan/jedna(1) radnik/radnica

Ispostava Pula - rad na određeno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlia za rad na

neodređeno vrijeme;

  1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS - jedan/jedna(l) radnik/radnica

Ispostava Pazin - rad na određeno vrijeme, zamjena odsutnih radnika;

  1. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE - jedan/jedna (l) radnik/radnica

Ispostava Pula - rad na određeno vrijeme, zamjena odsutne radnice.