Natječaj 03.11.2017.

Natječaj, 03.11.2017.

KLASA: 100-01/17-01/09
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-37
Pula, 03.11.2017.

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

 

 1. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA za rad u patronaži

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti stacionara

Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 1. NJEGOVATELJICA

Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 1. POMOĆNI RADNIK – PRATILAC BOLESNIKA

Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno nepuno vrijeme, povećani obim posla

 

Uvjeti:

 1. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, položen vozački ispit, odobrenje za rad,
 2. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 3. Osnovna škola, tečaj za njegovateljicu,
 4. Osnovna škola.

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, točka 1.-2.,
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, točka 1.-2.,
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu,
 • preslika vozačke dozvole – točka 1.

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

 

 

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.

 

 

OBAVIJESTI O REZULTATIMA NATJEČAJA 

1. PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA, Ispostava Pula

Prvostupnica sestrinstva, Ispostava Pula - Dorotea Marić

3. NJEGOVATELJICA, Ispostava Umag

Njegovateljica za rad na stacionaru, Ispostava Umag - Dajana Calcina