Natječaj 02.11.2016.

Natječaj 02.11.2016.

 

KLASA: 100-01/16-05/15

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-16-1

Pula, 26.10.2016.

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

 

 1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE

Ispostava Pula – jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica, rad na određeno vrijeme, zamjena za djelatnika na specijalističkom stažu

 1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST PEDIJATRIJE

Ispostava Buzet - jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica, rad na određeno vrijeme do povratka djelatnika sa specijalizacije

 1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST OBITELJSKE MEDICINE za rad u ordinaciji obiteljske medicine

Ispostava Poreč – jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica za rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

 1. DOKTOR MEDICINE

Ispostava Buzet - jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica za rad na određeno vrijeme do povratka djelatnika sa specijalizacije

 1. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE

Ispostava Rovinj – jedan/jedna(1) izvršitelj/izvršiteljica za rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza

Ispostavi Pula - jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica, rad na neodređeno vrijeme

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji obiteljske medicine

Ispostava Labin - jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

 1. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA OPĆE POSLOVE I UREDSKO POSLOVANJE I ARHIVU

Ispostava Pula - jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica, rad na određeno vrijeme

 1. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKE POSLOVE U ISPOSTAVI

Ispostava Pula - jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

 1. ADMINISTRATIVNI REFERENT ZA INFORMACIJE

Ispostava Pula - jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica, rad na određeno vrijeme

 

 

 

 

 

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, specijalizacija iz ginekologije i opstetricije, odobrenje za rad
 2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz pedijatrije, odobrenje za rad
 3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz opće/obiteljske medicine, odobrenje za rad
 4. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za samostalni rad
 5. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicinske biokemije, odobrenje za rad
 6. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad
 7. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad
 8. Preddiplomski sveučilišni ili stručni društvenog usmjerenja, položen ispit za djelatnike u pismohrani, radno iskustvo u zdravstvenoj ustanovi
 9. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomije, 1 godina radnog iskustva u struci
 10. Srednja škola

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu s navedenim rednim brojem radnog mjesta za koje se natječe,
 • životopis,
 • domovnicu – presliku,
 • dokaz o završenom obrazovanju,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – točka 1. do 7.,
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

Ravnatelj

__________________

Ante Ivančić, dr. med.