Natječaj 02.06.2017.

Natječaj 02.06.2017.

KLASA: 100-01/17-01/09
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-26
Pula, 02.06.2017.

 

NATJEČAJ za prijam na rad u javnu službu

 1. DOKTOR DENTALNE MEDICINE

Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika,

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji dentalne medicine

Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme,

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti zdravstvene njege u kući

Ispostava Pula – dva (2) izvršitelja, rad na neodređeno vrijeme,

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zbog povećanog opsega posla u turističkoj sezoni,

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u turističkoj ambulanti

Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zbog povećanog opsega posla u turističkoj sezoni,

 1. FARMACEUTSKI TEHNIČAR za rad u ljekarni

Ispostava Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zbog povećanog opsega posla u turističkoj sezoni,

 1. VOZAČ za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza

Ispostava Pula – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zbog povećanog opsega posla u turističkoj sezoni,

 1. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA OPĆE POSLOVE I UREDSKO POSLOVANJE I ARHIVU

Sjedište ustanove Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme,

 1. STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE U ISPOSTAVI USTANOVE

Ispostava Umag - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme,

 1. ADMINISTRATIVNI REFERENT ZA INFORMACIJE

Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme,

 1. DOMAR-KOTLOVNIČAR

11.1. Ispostava Buzet – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme,

11.2. Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme,

11.3. Ispostava Poreč - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme,

11.4. Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme,

11.5. Ispostava Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme,

12. SPREMAČICA

12.1. Ispostava Labin – tri (3) izvršitelja, rad na neodređeno vrijeme,

12.2. Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme,

12.3. Ispostava Poreč – dva (2) izvršitelja, rad na neodređeno vrijeme,

12.4. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme,

12.5. Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme, (nepuno radno vrijeme),

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad,
 2. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 3. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 4. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 5. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 6. Srednja medicinska škola, smjer farmaceutski tehničar, odobrenje za rad,
 7. Srednja škola za vozače motornih vozila, položen vozački ispit,
 8. Preddiplomski sveučilišni ili stručni društvenog usmjerenja, položen ispit za djelatnike u pismohrani, 1 godina radnog iskustva u zdravstvenoj ustanovi,
 9. Srednja ekonomska škola – 6 mjeseci radnog iskustva u struci,
 10. Srednja škola,
 11. Srednja škola tehničkog usmjerenja, položen ispit za ložača centralnog grijanja,
 12. Osnovna škola.

  Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu s navedenim rednim brojem radnog mjesta za koje se natječe,
 • životopis,
 • domovnicu – presliku,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – točka 1.-6.
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – točka 1.-6.
 • dokaz o završenom obrazovanju,
 • dokaz o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja – preslika – točka 11.,
 • vozačka dozvola – preslika – točka 7.,
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja. Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu: ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA 52 100 Pula, Flanatička 27

Ravnatelj Ante Ivančić, dr. med.

 

Obavijesti o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos 

STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Obavijest o izboru kandidata - stručni referent za rač.poslove

DOMAR - KOTLOVNIČAR 

Obavijest o izboru kandidata- domar - Labin

Obavijest o izboru kandidatima - domar - Buzet 

Obavijest o izboru kandidata - domar - Pula

Obavijest  kandidata o izboru kandidata-domar- Poreč

SPREMAČICA 

Obavijest o izboru kandidata - spremačica- Poreč

Obavijest o izboru kandidata- spremačica - Rovinj

Obavijest o izboru kandidata - spremačica - Pazin

Obavijest o izboru kandidata - spremačica - Pula

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR ZA RAD U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI 

Obavijest o izboru kandidata - med,sestre u zdravstvenoj njezi u kući

ADMINISTRATIVNI REFERENT ZA INFORMACIJE 

Obavijest o izboru kandidata - administrativni referent za informacije