Natječaj 02.02.2018.

Natječaj 02.02.2018.

KLASA: 100-01/18-01/01
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/829-18-3
Pula, 02.02.2018.

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

1.DOKTOR MEDICINE
1.1. Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme
1.2. Ispostava Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

2.DOKTOR DENTALNE MEDICINE
Ispostava Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme

3.SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

4.MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u kirurškoj ordinaciji
Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme

5.MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite
Ispostava Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

6.MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – DENTALNI ASISTENT za rad u ordinaciji dentalne medicine
Ispostava Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme

7.VOZAČ SANITETSKOG PRIJEVOZA
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme

8.SPREMAČICA
Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

Uvjeti:

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad,
 • Preddiplomski sveučilišni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike, odobrenje za rad,
 • Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 • Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 • Srednja medicinska škola, dentalni asistent, odobrenje za rad,
 • Srednja škola za vozače motornih vozila, položen vozački ispit,
 • Osnovna škola

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, (točka 1.-6.)
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, (točka 1.-6.)
 • vozačka dozvola – preslika (točka 7.)
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.

 

 

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

1.Doktor medicine - Ispostava Labin - Aleksandra Mikulić
Doktor medicine, Ispostava Pazin - Natalija Kalac 
2. Doktor dentalne medicine, Ispostava Pazin - Robert Čupev
3. Stručni prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike, Ispostava Rovinj - Josipa Severec
4. Medicinska sestra za rad u kirurškoj ordinaciji, Ispostava Umag - Nihada Šito
5. Medicinska sestra za rad u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite, Ispostava Pazin - Valentina Rimanić
6. Medicinska sestra, dentalni asistent za rad u ordinaciji dentalne medicine, Ispostava Pazin - Marija Bravar
7. ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA
8. Spremačica, Ispostava Poreč - Odluka o neodabiru kandidata