Natječaj 02.02.2018.

Natječaj 02.02.2018.

KLASA: 100-01/18-01/01

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/829-18-3

Pula, 02.02.2018.

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

 

 1. DOKTOR MEDICINE

1.1. Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme

1.2. Ispostava Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 1. DOKTOR DENTALNE MEDICINE

Ispostava Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme

 1. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u kirurškoj ordinaciji

Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

Ispostava Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike
6. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – DENTALNI ASISTENT za rad u ordinaciji dentalne medicine

Ispostava Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme

 1. VOZAČ SANITETSKOG PRIJEVOZA

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme

 1. SPREMAČICA

Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

 

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad,
 3. Preddiplomski sveučilišni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike, odobrenje za rad,
 4. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 5. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 6. Srednja medicinska škola, dentalni asistent, odobrenje za rad,
 7. Srednja škola za vozače motornih vozila, položen vozački ispit,
 8. Osnovna škola

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, (točka 1.-6.)
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, (točka 1.-6.)
 • vozačka dozvola – preslika (točka 7.)
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

 

 

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

1.DOKTOR MEDICINE, Ispostava Labin, Ispostava Pazin
Doktor medicine - Ispostava Labin - Aleksandra Mikulić
Doktor medicine, Ispostava Pazin - Natalija Kalac

2. DOKTOR DENTALNE MEDICINE, Ispostava Pazin
Doktor dentalne medicine, Ispostava Pazin - Robert Čupev

3. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE, Ispostava Rovinj
Stručni prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike, Ispostava Rovinj - Josipa Severec

4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u kirurškoj ordinaciji, Ispostava Umag
Medicinska sestra za rad u kirurškoj ordinaciji, Ispostava Umag - Nihada Šito

5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite, Ispostava Pazin
Medicinska sestra za rad u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite, Ispostava Pazin - Valentina Rimanić

6. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – DENTALNI ASISTENT za rad u ordinaciji dentalne medicine, Ispostava Pazin
Medicinska sestra, dentalni asistent za rad u ordinaciji dentalne medicine, Ispostava Pazin - Marija Bravar

7.  ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA
ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA

8. SPREMAČICA, Ispostava Poreč
Spremačica, Ispostava Poreč - Odluka o neodabiru kandidata