Natječaj, 01.09.2017.

Natječaj 01.09.2017.

 

KLASA: 100-01/17-01/09
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-33
Pula, 01.09.2017.

NATJEČAJ
za prijam na rad u javnu službu

1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST PEDIJATRIJE
Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
2. DOKTOR MEDICINE za rad u djelatnosti obiteljske medicine
Ispostava Labin – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike
3. DOKTOR MEDICINE za rad u djelatnosti obiteljske medicine
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike
4. DOKTOR MEDICINE za rad u djelatnosti obiteljske medicine
Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika
5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji obiteljske medicine
Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike
6. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza
Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika
7. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti zdravstvene njege u kući
Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike
8. SPREMAČICA
Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno nepuno radno vrijeme (5 sati tjedno), zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 

Uvjeti:
1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz pedijatrije, odobrenje za rad,
2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
4. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
5. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
6. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
7. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
8. Osnovna škola.

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:
• zamolbu,
• životopis,
• domovnicu – preslika,
• dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
• dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, točka 1. – 7. (ne odnosi se na kandidate koji su se školovali prema petogodišnjem programu)
• odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, točka 1. – 7.
• uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.
Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Prijave se dostavljaju u roku 15 dana za točku 1.,
za ostale točke natječaja 8 dana od objave na adresu:
ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100 Pula, Flanatička 27

Ravnatelj
Ante Ivančić, dr. med.

 

OBAVIJESTI O REZULTATIMA NATJEČAJA

2. DOKTOR MEDICINE ZA RAD U DJELATNOSTI OBITELJSKE MEDICINE, ISPOSTAVA LABIN

Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja - doktor medicine za rad u djelatnosti obiteljske medicine u Ispostavi Labin - Virna Medanić i Viana Medanić

5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR ZA RAD U ORDINACIJI OBITELJSKE MEDICINE

Odluka o neodabiru kandidata - medicinska sestra,tehničar za rad u ordinaciji obiteljske medicine, Ispostava Labin