Natječaj 01.04.2016.

NATJEČAJ - 01.04.2016.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -

CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52100 Pula, Flanatička 27

01.04.2016.god.   

o b j a v l j u j e

 

N A T J E Č A J
za prijam na rad u javnu službu 
 1. MAGISTAR/MAGISTRA MEDICINSKE BIOKEMIJE     Ispostava Rovinj – jedan/jedna(1) izvršitelj/izvršiteljica    – rad na određeno vrijeme do dobivanja  suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad na

neodređeno vrijeme;

2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji opće medicine

  Ispostave Poreč – jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica

- rad na neodređeno vrijeme;

3. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE za rad u turističkoj ambulanti

    Ispostave Labin, Poreč, Pula, Rovinj, Umag – devet (9) izvršitelja/izvršiteljica     

    - rad na određeno vrijeme;

4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u turističkoj ambulanti

  Ispostave Labin, Poreč, Pula, Rovinj, Umag – devet (9) izvršitelja/izvršiteljica

- rad na određeno vrijeme;

5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji dentalne medicine

    Ispostava Pula -  jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica

- rad na određeno vrijeme, zamjena za porodni dopust;

6. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru

    Ispostava Umag - jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica

- rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

 

Uvjeti:

Pod 1. VSS Farmaceutsko - biokemijski fakultet, smjer medicinske biokemije,

odobrenje za samostalni rad;

Pod 2: SSS – Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;

Pod 3: VSS – Medicinski fakultet, odobrenje za samostalni rad;

Pod 4: SSS – Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;

Pod 5: SSS – Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;

Pod 6: SSS – Medicinska škola općeg smjera, odobrenje za samostalni rad;

 

Uz prijavu za navedeno radno mjesto pristupnici trebaju dostaviti:

·        Životopis

·        domovnica

·        dokaz o završenom obrazovanju - preslika

·        preslika odobrenja za samostalni rad (licenca)

·        preslika uvjerenja iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.
Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100  Pula, Flanatička 27

 

 

 

 

                                                                                         R a v n a t e lj

Ante Ivančić dr.med