Nadopuna obavijest i upute kandidatima prijavljenim na natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Viši stručni referent za računovodstveno-financijske poslove

Nadopuna obavijest i upute kandidatima

KLASA: 100-01/19-01/07
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/857-19-18
Pula, 22.01.2019.

 

NADOPUNA OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

prijavljenim na natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto

Viši stručni referent za računovodstveno-financijske poslove

 

Dana 18.01.2019. na web stranici Istarski domovi zdravlja www.idz.hr objavljena je obavijest i upute kandidatima KLASA:100-01/19-01/07 URBROJ:2168/01-59-49-02-2857-19-17.

U međuvremenu su zaprimljene prijave koje su također podnesene pravovremeno te ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Sukladno tome na testiranje se pozivaju i sljedeći kandidati.

Na testiranje u četvrtak 24.01.2019. godine u 13,00 sati pozivaju se sljedeći kandidati:

  1. Sandra Ivašić
  2. Aleksandra Alagić