Javno nadmetanje

Zdravstvena ustanova Istarski domovi zdravlja – Case della salute dell`Istria, Pula, Flanatička 27,

 

OBJAVLJUJE

J A V N O  N A D M E T A N J E

ZA PRODAJU VOZILA

 

Red. br. Ispostava Godište Početna cijena u kunama (bez PDV-a) Marka i tip vozila
1. Labin 2002. 3.000 Citroen Jumper
2. 1996. 8.000 Mercedes Sprinter
3. 1997. 10.000 Mercedes Sprinter
4. Pazin 2004. 15.000 Fiat Ducato C-128958
5. 1995. 1.500 Citroen ZX
6. Pula 2006. 9.800 Volkswagen Transporter
7. 2005. 9.500 Mercedes 312 D
8. 1997 1.500 Citroen Jumper
9. Rovinj 1996. 3.000 Citroen AX
10. 2001. 1.500 Citroen Evasion
11. Umag 2004. 6.500 Citroen Jumper
12. 2004. 7.500 Citroen Jumper

 

Javno nadmetanje će se održati dana 19.12.2016. godine (ponedjeljak) u Istarskim domovima zdravlja u Puli, Flanatička 27 , s početkom u 13.00 sati.

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamstvo od 10% vrijednosti početne cijene određenog vozila za koji se natječu. Uplate se mogu izvršiti najkasnije do petka, 16.12.2016. godine, na blagajni ispostava Istarskih domova zdravlja. Prilikom uplate obavezno navesti podatke o uplatitelju (ime i prezime/naziv pravne osobe) i IBAN uplatitelja. U pozivu na broj upisati redni broj vozila za koje se uplaćuje jamstvo.

Vozila se mogu razgledati u razdoblju od 12.12. – 16.12.2016. godine na parkiralištima Ispostava Istarskih domova zdravlja.

Dodatne informacije se mogu dobiti na tel. 052 388 916.

Vozila se prodaju u viđenom stanju bez prava na naknadne reklamacije.

Kupac je dužan konačnu ponuđenu cijenu uplatiti na žiro račun Istarskih domova zdravlja IBAN 5823800061132003185 kod IKB Umag, najkasnije do 28.12.2016. godine, u protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva.

KLASA: 406-03/16-05/01

URBROJ: 2168/01-59-49-03-1/835-16-55

Pula, 09.12.2016.

 

RAVNATELJ

Ante Ivančić, dr.med.