Javno nadmetanje za prodaju vozila 12.04.2019.

Javno dametanje za prodaju vozila

Zdravstvena ustanova Istarski domovi zdravlja – Case della salute dell`Istria, Pula, Flanatička 27, 

OBJAVLJUJE 

J A V N O  N A D M E T A N J E 

ZA PRODAJU VOZILA 

 

Red. br.  Ispost.  Godište  Procijenjena početna cijena (bez PDV-a)  Marka vozila  Tip vozila 
1.  Pazin  2000.  1.000  Fiat  Uno 
2.  Pula  1999.  1.000  Renault  Clio 
3.  1999.  850  Renault  Twingo 
4.  1996.  750  Renault  5 
5.  2001.  750  Fiat  Uno 
6.  Rovinj  2000.  4.000  Citroen  Jumpy 
7.  2004  7.000  Citroen  Jumper 
8.  Umag  2008.  4.000  Citroen  Jumper 
9.  2002.  1.500  Citroen  Jumper 

 

 

Javno nadmetanje će se održati 18.04.2019. godine (četvrtak) u Istarskim domovima zdravlja u Puli,  Flanatička 27, s početkom u 12:00 sati. Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamstvo od 10% vrijednosti početne cijene određenog vozila za koji se natječu, odnosno minimalno 100,00 kn. Uplate se mogu izvršiti najkasnije do 17.04.2019. godine do 13:00 sati, na blagajni Ispostave Pazin, Pula, Rovinj i Umag Istarskih domova zdravlja (radno vrijeme 11:00-13:00) ili na žiro račun Istarskih domova zdravlja IBAN 5823800061132003185 kod IKB Umag. Prilikom uplate obavezno navesti podatke o uplatitelju (ime i prezime/naziv pravne osobe) i IBAN uplatitelja. U pozivu na broj upisati OIB i redni broj vozila za koje se uplaćuje jamstvo. Naknadne uplate jamčevine neće biti priznate te se istima neće omogućiti prisustvovanje javnom nadmetanju. 

 

Vozila se mogu razgledati radnim danom u razdoblju od 12.04. – 17.04.2019.  godine na parkiralištima Ispostava uz prethodnu najavu i to za: 

  • Pazin, Jurja Dobrile 1,   
  • Pula, Flanatička 27,  
  • Rovinj, M. Benussi 6 i 
  • Umag, E. Pascali 3A. 

 

 

Dodatne informacije se mogu dobiti na sljedeće kontakt brojeve: 

  • za Pazin - 099/265-04-070 
  • za Pulu – 099/261-32-74 
  • za Rovinj – 099/392-57-94 
  • za Umag – 099/265-04-12 

 

Vozila se prodaju u viđenom stanju bez prava na naknadne reklamacije. 

Kupac je dužan prije preuzimanja vozila konačnu ponuđenu cijenu uplatiti na žiro račun Istarskih domova zdravlja IBAN 5823800061132003185 kod IKB Umag, najkasnije do 24.04.2019. godine, u protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva. 

 

KLASA: 406-03/19-01/01 

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/857-19-5 

Pula,12.04.2019. 

      

                                                                                                                     Ravnatelj 

                                                                                                            Ante Ivančić, dr. med.