Javno nadmetanje 06.02.2017.

KLASA: 406-03/17-01/05

URBROJ: 2168/01-59-49-02-1/841-17-3

Pula, 02.02.2017.

 

Zdravstvena ustanova Istarski domovi zdravlja – Case della salute dell`Istria, Pula, Flanatička 27,

 JAVNA NADMETANJA

OBJAVLJUJE

J A V N O   N A D M E T A NJ E

ZA PRODAJU OPREME ZUBOTEHNIČKOG LABORATORIJA

 

Red. br. Naziv opreme God. nabave

Količina

(u komadima)

Početna cijena po komadu u kunama (bez PDV-a)
1. STOL ZA ZUBNU TEHNIKU 1979. 4 1.000,00 kn
2. PJESKARA 1981. 1 800,00 kn
3. PARALELOMETAR ZA FREZANJE S DODATKOM 1986. 1 600,00 kn
4. ZUBOTEHNIČKI STOL TS-20 MIZA S LAMPOM 1989. 1 1.000,00 kn
5. STOJEĆI ZUBOTEHNIČKI RADNI ELEMENT 1991. 5 100,00 kn
6. RADNA PLOČA S KORITOM 1991. 1 100,00 kn
7. RADNA PLOČA S OTVOROM 1991. 1 100,00 kn
8. SUDOPER - LJEVAČ ZA METAL 1991. 1 1.000,00 kn
9. SPECTRAMAT LEK APARAT 1996. 1 1.500,00 kn
10. LJEVAČ MANFREDI CENTURY D SCHLEUDER 1997. 1 10.000,00 kn
11. SR PROGRAMAT 80 WEISS 1998. 1 8.000,00 kn
SR PROGRAMAT -            VAKUUMPUMPE 2 1997. 1
12. USISAVAČ ZA PJESKARU - RENFERT ABSAUGUNG 1997. 1 300,00 kn
13. RADNA STOLNA LAMPA S LUPOM I HL. SVJETLOM 1997. 3 150,00 kn
14. INKOMPOL 1990. 1 2.000,00 kn
15. POLIRMOTOR SA ZAŠT. KUT. WP-EX 2000 1997. 1 2.000,00 kn
16. MIKROMOTOR 2001. 1 1.500,00 kn

 

Javno nadmetanje će se održati dana 14.veljače 2017. godine (utorak) u Istarskim domovima zdravlja, Ispostava Rovinj, u Rovinju, M.Benussi 6, s početkom u 10.00 sati.

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamstvo od 10% vrijednosti početne cijene ukupne opreme za koju se natječu. Uplate se mogu izvršiti najkasnije do petka, 10.02.2017. godine, na blagajni Ispostave Rovinj Istarskih domova zdravlja do 14:00 sati ili uplatom na žiro račun Istarskih domova zdravlja IBAN 5823800061132003185 kod IKB Umag. Prilikom uplate obavezno navesti podatke o uplatitelju (ime i prezime/naziv pravne osobe) i IBAN uplatitelja. U pozivu na broj upisati redne brojeve opreme za koju se uplaćuje jamstvo.

Dodatne informacije se mogu dobiti na tel. 052 845 023 (kontakt osoba: Marija Debeljuh).

Oprema zubotehničkog laboratorija se prodaje u viđenom stanju bez prava na naknadne reklamacije.

Kupac je dužan konačnu ponuđenu cijenu uplatiti na žiro račun Istarskih domova zdravlja IBAN 5823800061132003185 kod IKB Umag, najkasnije do 21. veljače 2017.godine, u protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva.

 

 

RAVNATELJ

Ante Ivančić, dr.med.

 

Javno nadmetanje

KLASA: 406-03/17-01/01

URBROJ: 2168/01-59-49-03-1-30/301-17-4

Pula, 03.02.2017.

 

 

Zdravstvena ustanova Istarski domovi zdravlja – Case della salute dell`Istria, Pula, Flanatička 27,

 

OBJAVLJUJE

J A V N O  N A D M E T A N J E

ZA PRODAJU VOZILA

 

Red. br. Ispostava Godište Početna cijena u kunama (bez PDV-a) Marka i tip vozila
1. Pazin 1995. 1.500 Citroen ZX
2. Pazin 1997. 1.500 Citroen Jumper

 

Javno nadmetanje će se održati dana 14.veljače 2017. godine (utorak) u Istarskim domovima zdravlja Ispostava Pazin, u Pazinu,  J.Dobrile 1, s početkom u 09.00 sati.

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamstvo od 10% vrijednosti početne cijene određenog vozila za koji se natječu. Uplate se mogu izvršiti najkasnije do petka, 10.veljače 2017. godine, na blagajni Ispostave Pazin Istarskih domova zdravlja do 14.00 sati ili na žiro račun Istarskih domova zdravlja IBAN 5823800061132003185 kod IKB Umag. Prilikom uplate obavezno navesti podatke o uplatitelju (ime i prezime/naziv pravne osobe) i IBAN uplatitelja. U pozivu na broj upisati redni broj vozila za koje se uplaćuje jamstvo.

Vozila se mogu razgledati u razdoblju od 06.02.-10.02.2017. godine na parkiralištu Ispostave Pazin Istarskih domova zdravlja.

Dodatne informacije se mogu dobiti na tel. 052 624 213 (kontakt osoba Ines Jurčić).

Vozila se prodaju u viđenom stanju bez prava na naknadne reklamacije.

Kupac je dužan konačnu ponuđenu cijenu uplatiti na žiro račun Istarskih domova zdravlja IBAN 5823800061132003185 kod IKB Umag, najkasnije do 21.veljače 2017. godine, u protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva.

 

 

RAVNATELJ

Ante Ivančić, dr.med.