JAVNO NADMETANJE, 05.12.2017.

Javno nadmetanje - 05.12.2017.

KLASA:406-03/17-01/08

URBROJ:2168/01-59-49-03-1/832-17-10

Pula, 04.12.2017.

 

 

Zdravstvena ustanova Istarski domovi zdravlja – Case della salute dell`Istria, Pula, Flanatička 27,

 

OBJAVLJUJE

J A V N O  N A D M E T A N J E

ZA PRODAJU VOZILA

 

Red. br. Ispostava Godište Početna cijena u kunama (bez PDV-a) Marka i tip vozila
1.    Pazin 2000. 4.000 Fiat Uno
2. Pazin 2000. 5.000 Fiat Uno
3. Pula 1996. 1.440 Citroen Xantia

 

Javno nadmetanje će se održati dana 08.12.2017. godine (petak) u Istarskim domovima zdravlja Ispostava Pula, u Puli,  Flanatička 27, s početkom u 09:00 sati.

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamstvo od 10% vrijednosti početne cijene određenog vozila za koji se natječu. Uplate se mogu izvršiti najkasnije do četvrtka, 07.12.2017. godine do 14:00, na blagajni Ispostave Pula ili Pazin Istarskih domova zdravlja (radno vrijeme 11:00-13:00) ili na žiro račun Istarskih domova zdravlja IBAN 5823800061132003185 kod IKB Umag. Prilikom uplate obavezno navesti podatke o uplatitelju (ime i prezime/naziv pravne osobe) i IBAN uplatitelja. U pozivu na broj upisati OIB i redni broj vozila za koje se uplaćuje jamstvo. Naknadne uplate jamčevine neće biti priznate te se istima neće omogućiti prisustvovanje javnom nadmetanju.

Vozila se mogu razgledati u razdoblju od 05.12.-07.12.2017. godine na parkiralištu Ispostave Pazin, Jurja Dobrile 1, za vozila iz Pazina te na adresi Zagrebačka 30, Pula za vozilo u Puli.

Dodatne informacije se mogu dobiti na tel. 099/265-04-07 za Pazin i 099/846-90-14 za Pulu.

Vozila se prodaju u viđenom stanju bez prava na naknadne reklamacije.

Kupac je dužan konačnu ponuđenu cijenu uplatiti na žiro račun Istarskih domova zdravlja IBAN 5823800061132003185 kod IKB Umag, najkasnije do 20. prosinca 2017. godine, u protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva.

 

 

RAVNATELJ

Ante Ivančić, dr.med.