Natječaj 18.02.2015.

N A T J E Č A J

Prilog:prilognat_47

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -

CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
Flanatička 27, 52100 Pula

18.02.2015. o b j a v l j u j e

 

 

 

 

 

N A T J E Č A J
za prijem na rad u javnu službu

 

 

1. DOKTOR/DOKTORICA DENTALNE MEDICINE - jedan/jedna (1) radnik/radnica

    Ispostava Poreč - jedan/jedna (1) radnik/radnica

    – rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad na neodređeno vrijeme;

 

2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS

    Ispostava Poreč jedan/jedna(1) radnik/radnica

– rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad na neodređeno vrijeme;

 

3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS

Ispostava Labin jedan/jedna(1) radnik/radnica

    – rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad na neodređeno vrijeme;

 

4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS

Ispostava Labin jedan/jedna(1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme, zamjena za odsutne radnike;

 

5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS

    Ispostava Umagjedan/jedna(1) radnik/radnica

– rad na određeno vrijeme, zamjena za rodiljni dopust;