Natječaji 27.1.2016.

 

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -

CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
Flanatička 27, 52100 Pula

27.01.2016. o b j a v l j u j e

 

N A T J E Č A J
za prijem na rad u javnu službu
   1. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE    Ispostava Rovinjjedan/jedna(1) izvršitelj/izvršiteljica – rad na određeno vrijeme do dobivanjasuglasnosti Ministarstva zdravlja za rad na neodređeno vrijeme;

 

2. STRUČNA PRVOSTUPNICA (baccalaurea) SESTRINSTVA

Ispostava Pula – jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica - rad na određeno vrijeme u djelatnosti patronaže, zamjena za bolovanje, porodni i roditeljski dopust;

 

3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

    Ispostava Pula jedan/jedna(1) izvršitelj/izvršiteljica – rad na određeno vrijeme u ordinaciji dentalne

medicine, zamjena privremeno odsutne radnice;

 

4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR  

    Ispostava Umag jedan/jedna(1) izvršitelj/izvršiteljica – rad na određeno vrijeme, u odjelu hemodijalizi,

zamjena privremeno odsutnih radnika;

 

 

Uvjeti:

Pod 1. Farmaceutsko - biokemijski fakultet, smjer medicinske biokemije,

odobrenje za samostalni rad;

 

Pod 2. Sveučilišni stručni studij sestrinstva; odobrenje za samostalni rad;

Pod 3. Medicinska škola, odobrenje za samostalni rad;

Pod 4. Medicinska škola, odobrenje za samostalni rad;

 

 

Pristupnici trebaju dostaviti zamolbu s navedenom točkom radnog mjesta za koje se natječe, te:

·         životopis;

·         domovnicu;

·         dokaz o završenom obrazovanju – presliku;

·         presliku uvjerenja iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda ) HZMIO o radnom stažu;

·         presliku odobrenja za samostalni rad (licenca);

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.
Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100  Pula, Flanatička 27

                                                                                   R a v n a t e l j
Ante Ivančić, dr. med.