Natječaj 17.06.2016.

Natječaj 17.06.2016.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -

CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52100 Pula, Flanatička 27

17.06.2016. god.

o b j a v l j u j e

 

N A T J E Č A J

za prijam na rad u javnu službu

 

 

  1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza,

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica – rad na određeno vrijeme, zbog povećanog opsega posla

 

  1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru,

Ispostava Labin – dva (2) izvršitelja/izvršiteljice – rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne radnike

 

  1. FARMACEUTSKI TEHNIČAR za rad u ljekarni,

Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica – rad na određeno vrijeme, zbog povećanog opsega posla

 

Uvjeti:

Pod 1.: SSS – Medicinska škola, odobrenje za samostalni rad;

Pod 2.: SSS – Medicinska škola, odobrenje za samostalni rad;

Pod 3.: SSS – Medicinska škola odgovarajućeg smjera, odobrenje za samostalni rad;

 

Prijava za natječaj: Kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

  • zamolbu s navedenim rednim brojem radnog mjesta za kojeg se natječe,
  • životopis,
  • domovnicu,
  • presliku uvjerenja iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu
  • dokaz o završenom obrazovanju,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu,
  • odobrenje za samostalni rad (licenca)

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir. Prijave se dostavljaju u roku osam (8) dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA 52100 Pula, Flanatička 27

 

 

R a v n a t e l j

 

Ante Ivančić, dr. med.