Natječaj 16.11.2016.

Natječaj 16.11.2016.

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

 

 1. RTG TEHNIČAR – PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

Ispostava Rovinj - jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme

 1. VOZAČ U DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA

Ispostava Rovinj – jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

Uvjeti:

 1. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij radiološke tehnologije, odobrenje za rad
 2. Škola za vozače motornih vozila

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu s navedenim rednim brojem radnog mjesta za koje se natječe,
 • životopis,
 • domovnicu – presliku,
 • dokaz o završenom obrazovanju,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – točka 1.,
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – točka 1.,
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

Ravnatelj

__________________

Ante Ivančić, dr. med.