Natječaj 11.01.2017.

Natječaj 11.01.2017.

KLASA: 0
URBROJ: 0
Pula, 0

NATJEČAJ
za prijam na rad u javnu službu

1. DOKTOR MEDICINE za rad u ordinaciji opće medicine
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme
2. DOKTOR MEDICINE za rad u ordinaciji opće medicine
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika
3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji dentalne medicine
Ispostavi Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme
4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji za zdravstvenoj zaštiti žena
Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika
5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u zdravstvenoj njezi u kući
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremenog odsutnog djelatnika
6. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru
Ispostava Umag – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne
Uvjeti:
1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
3. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
4. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
5. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
6. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:
• zamolbu s navedenim rednim brojem radnog mjesta za koje se natječe,
• životopis,
• domovnicu – preslika,
• dokaz o završenom obrazovanju - preslika,
• dokaz o položenom stručnom ispitu- preslika,
• odobrenje za samostalni rad (licenca) - preslika,
• uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

 

 

Svim kandidatima

 

 

Obavijest

o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

(objavljen u „Narodnim novinama“ 11. siječnja 2017. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskim stranicama Istarskih domova zdravlja)

 

Istarski domovi zdravlja (u daljnjem tekstu: Ustanova) obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj Ustanove za poslove radnog mjesta – DOKTOR MEDICINE za rad u ordinaciji opće medicine, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme u Ispostava Pula da je nakon provedenog postupka za prijam u radni odnos izabran:

 

  • Kristina Đuherić

 

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Ustanovi.

 

 

 

Ravnatelj

___________________

Ante Ivančić, dr. med.

 

 

Svim kandidatima

 

 

Obavijest

o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

(objavljen u „Narodnim novinama“ 11. siječnja 2017. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskim stranicama Istarskih domova zdravlja)

 

Istarski domovi zdravlja (u daljnjem tekstu: Ustanova) obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj Ustanove za poslove radnog mjesta – MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji dentalne medicine, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme u Ispostavi Pula da je nakon provedenog postupka za prijam u radni odnos izabrana:

 

  • Ljiljana Lorenzin

 

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Ustanovi.

 

 

 

Ravnatelj

___________________

Ante Ivančić, dr. med.

 

Svim kandidatima

 

 

Obavijest

o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

(objavljen u „Narodnim novinama“ 11. siječnja 2017. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskim stranicama Istarskih domova zdravlja)

 

Istarski domovi zdravlja (u daljnjem tekstu: Ustanova) obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj Ustanove za poslove radnog mjesta – MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji za zdravstvenoj zaštiti žena rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika u Ispostavi Labin da je nakon provedenog postupka za prijam u radni odnos izabrana:

 

  • Ivana Prajz

 

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Ustanovi.

 

 

 

Ravnatelj

___________________

Ante Ivančić, dr. med.

 

Svim kandidatima

 

 

Obavijest

o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

(objavljen u „Narodnim novinama“ 11. siječnja 2017. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskim stranicama Istarskih domova zdravlja)

 

Istarski domovi zdravlja (u daljnjem tekstu: Ustanova) obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj Ustanove za poslove radnog mjesta – MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u zdravstvenoj njezi u kući, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremenog odsutnog djelatnika u Ispostavi Pula, da je nakon provedenog postupka za prijam u radni odnos izabrana:

 

  • Branka Horg

 

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Ustanovi.

 

 

 

Ravnatelj

___________________

Ante Ivančić, dr. med.