Natječaj 10.03.2017.

Natječaj 10.03.2017.

 

KLASA: 100-01/17-01/09

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-13

Pula, 10.03.2017.

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

 

  1. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA INFORMATIKU

- jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica, rad na neodređeno vrijeme, mjesto rada Pula

 

Uvjeti:

  1. Preddiplomski i diplomski studij informatičkog usmjerenja, 3 godine radnog iskustva

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

  • zamolbu s navedenim rednim brojem radnog mjesta za koje se natječe,
  • životopis,
  • domovnicu – presliku,
  • dokaz o završenom obrazovanju,
  • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.

Prijave se dostavljaju u roku 15 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

Ravnatelj

__________________

Ante Ivančić, dr. med.