Natječaj 08.07.2016.

Natječaj 08.07.2016.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -

CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52100 Pula, Flanatička 27

08.07.2016. god.

o b j a v l j u j e

 

N A T J E Č A J

za prijam na rad u javnu službu

 

 

VOZAČ/VOZAČICA za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza

Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica – rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnog djelatnika

 

Uvjeti:

SSS – Škola za vozače motornih vozila;

 

 

Prijava za natječaj: Kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

  • zamolbu
  • životopis
  • domovnicu
  • dokaz o završenom obrazovanju

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir. Prijave se dostavljaju u roku osam (8) dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA 52100 Pula, Flanatička 27

 

 

 

R a v n a t e l j

 

 

Ante Ivančić dr. med.