Natječaj 04.01.2017.

Natječaj

KLASA: 100-01/17-05/01

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-1

Pula, 04.01.2017.

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

 

 1. DOKTOR DENTALNE MEDICINE

Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti zdravstvene njege

Ispostavi Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru

Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad,
 2. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 3. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad.

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu s navedenim rednim brojem radnog mjesta za koje se natječe,
 • životopis,
 • domovnicu – presliku,
 • dokaz o završenom obrazovanju,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • odobrenje za samostalni rad (licenca),
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

Ravnatelj

__________________

Ante Ivančić, dr. med.

 

 

KLASA: 0

URBROJ: 0

Pula, 0

 

Svim kandidatima

 

 

Obavijest

o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

(objavljen u „Narodnim novinama“ 04. siječnja 2017. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskim stranicama Istarskih domova zdravlja)

 

Istarski domovi zdravlja (u daljnjem tekstu: Ustanova) obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj Ustanove za poslove radnog mjesta – MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti zdravstvene njege, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme u Ispostavi Pula da je nakon provedenog postupka za prijam u radni odnos izabran:

 

 • Vesna Ereš

 

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Ustanovi.

 

 

 

Ravnatelj

___________________

Ante Ivančić, dr. med.

 

Svim kandidatima

 

 

Obavijest

o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

(objavljen u „Narodnim novinama“ 04. siječnja 2017. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskim stranicama Istarskih domova zdravlja)

 

Istarski domovi zdravlja (u daljnjem tekstu: Ustanova) obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj Ustanove za poslove radnog mjesta – MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme u Ispostavi Umag da je nakon provedenog postupka za prijam u radni odnos izabran:

 

 • Andrea Melon

 

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Ustanovi.

 

 

 

Ravnatelj

___________________

Ante Ivančić, dr. med.