Natječaj 02.09.2016.

Natječaj 02.09.2016.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -

CASE DELLA SALUTE DELL' ISTRIA

Flanatička 27, 52100 Pula

02.09.2016. objavljuje

 

NATJEČAJ

za prijam u javnu službu

 

 

 1. DOKTOR/DOKTORICA DENTALNE MEDICINE za rad u ordinaciji dentalne medicine Ispostava Pula - jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

 

 1. STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE U ISPOSTAVI

Ispostava Pula – jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

 

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad
 2. Srednja ekonomska škola, 1 godina radnog iskustva u struci

 

Prijava za natječaj: Kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu s navedenim rednim brojem radnog mjesta za kojeg se natječe,
 • životopis,
 • domovnicu,
 • presliku uvjerenja iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu
 • dokaz o završenom obrazovanju,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – samo za 1.
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – samo za 1.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir. Prijave se dostavljaju u roku osam (8) dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA 52 100 Pula, Flanatička 27

 

 

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. m