Od 2. do 3. listopada, u hotelu Park Plaza Histria u Puli, održana je konferencija o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem, ”Deset godina palijativne skrbi u Istri”, koja je privukla više od 330 liječnika, medicinskih sestara, socijalnih radnika, psihologa, duhovnika, predstavnika gradskih i županijskih ureda za zdravstvo i socijalnu skrb i volontera. Konferenciju su organizirali Istarski domovi zdravlja, Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu i Liga protiv raka Pula, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, Istarske županije i Grada Pule. više