Ispostava Umag

 • Dorina Zotić, bacc.med.te

  Istarska 15A, 52460 Buje

  099 255 40 46

  Više >

 • Nataša Gašparini-Milanovi

  Istarska 15A, 52460 Buje

  Više >

 • Petar Kureljak, bacc.med.

  Rižanskog placita 2, 52466 Novigrad

  099 255 40 47

  Više >

 • Zvezdana Turčić, bacc.med

  E.Pascali 3A, 52470 Umag

  099 255 40 48

  Više >