Hotelski smještaj

Hotelski smještaj osiguran je za sudionike konferencije po povlaštenim cijenama.
Za rezervaciju i uplatu smještaja po povlaštenim cijenama molimo posjetite www.arenaturist.hr i ispunite obrazac za prijavu smještaja koristeći slijedeće upute:

- Obavezno u polje PROMO KOD upisati: PALI kako bi ostvarili povlaštenu cijenu.

- Kod izbornika smještaja odaberite Hotel Park Plaza Histria.

Krajnji rok za rezervaciju smještaja: 10.9.2015.

 

Fotografija hotela_IDZ2015

 

Park Plaza Histria Pula****
Kontakt osoba: Ada Bogović
Tel: + 385 52 529 432
e-mail: ada@arenaturist.hr
web: www.arenaturist.hr

 

Za ostali smještaj u vlastitom aranžmanu pogledajte stranice Hrvatske turističke zajednice www.htz.hr pod pretraživač smještaja.