• Ksenija Ladavac, dr.med.spec.ginekologij

  Širolina 6, 52100 Pula

  052 383 641

  Više >

 • Margaret Ličinić Modrušan, dr.med. spec.

  Širolina 6, 52100 Pula

  052 383 644

  Više >

 • Nataša Runić Petković, dr.med. spec. gin

  Širolina 6, 52100 Pula

  052 383 640

  Više >

 • Snježana Cukerić Kotiga, dr.med. spec. g

  Širolina 6, 52100 Pula

  052 383 643

  Više >