• Andra Kremenić Pavlović, dr.med.dent.

  Matteo Benussi 6, 52210 Rovinj

  052 811 115

  Više >

 • Corinna Pellizzer Lanča, dr.dent. med.

  Matteo Benussi 6, 52210 Rovinj

  052 812 056

  Više >

 • Dušica Popović, dr.med.dent.

  Matteo Benussi 6, 52210 Rovinj

  052 815 270

  Više >

 • Ingrid Miletić, dr.med.dent.

  Matteo Benussi 6, 52210 Rovinj

  052 814 336

  Više >

 • Marina Breščanski Poretti, dr.med.dent.<

  Matteo Benussi 6, 52210 Rovinj

  052 811 866

  Više >

 • Paola Gilli, dr.med.dent.

  Matteo Benussi 6, 52210 Rovinj

  052 841 170

  Više >