Znanstveni program

ZNANSTVENI  PROGRAM

Konferencija  će  se  odvijati  u  obliku  usmenih  izlaganja,  satelitskih  simpozija,  radionica  i  postera.  Usmena izlaganja mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Simultano prevođenje neće biti osigurano.