TEME

 

 • Izvrsnost kao put u palijativnoj skrbi

 • Snage i prilike, slabosti i opasnosti za razvoj palijativne skrbi u Hrvatskoj

 • Lokalna i regionalna samouprava u razvoju palijativne skrbi

 • Koordinirana palijativna skrb

 • Timski rad i integrirana palijativna medicina

 • Mobilni palijativni tim

 • Palijativna skrb i kvartarna prevencija

 • Evaluacija i istraživanje u palijativnoj skrbi

 • Stacionarna palijativna skrb: dostignuća i prepreke za razvoj

 • Uloga bolničkog tima za palijativnu skrb

 • Pedijatrijska palijativna skrb

 • Prevencija, liječenje i praćenje simptoma kod palijativnih bolesnika

 • Neonkološka palijativna skrb (neurološka, kardiološka, nefrološka, pulmološka)

 • Psihoonkologija

 • Psihološka palijativna skrb

 • Palijativni bolesnik u ordinaciji obiteljske medicine

 • Suradnja obiteljskog liječnika i specijalističkog palijativnog tima

 • Socijalna palijativna skrb

 • Socijalni radnik u obitelji palijativnog bolesnika

 • Duhovna palijativna skrb

 • Etika u donošenju odluka u palijativnoj skrbi

 • Zdravstvena njega i fizikalna terapija u kući palijativnog bolesnika

 • Stomatolog u palijativnoj skrbi

 • Ljekarnička palijativna skrb

 • Volonteri u palijativnoj skrbi

 • Compassionate community  -  suosjećajna  zajednica

 • Edukacija u palijativnoj skrbi