Prijava sažetaka

SAŽECI

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažeci mogu biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku. Glavni autor se mora pobrinuti da svi koautori budu upoznati sa sadržajem sažetka prije njegova slanja kongresnoj agenciji BTravel i sa svakom daljnjom komunikacijom vezanom uz sažetak.

 

Sažetak molimo slati isključivo putem online obrasca na kongresnoj internetskoj stranici uz praćenje uputa za slanje.

 

Rok za slanje sažetaka produljen do 10. rujna 2019.

 

Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije (usmeno izlaganje ili poster).

 

Sažetak možete prijaviti putem sljedeće poveznice - OBRAZAC ZA PRIJAVU SAŽETAKA